top of page

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` | } ~


Ik moest weer eens een nieuw wachtwoord bedenken om in te kunnen loggen. U weet hoe dat gaat: sommige wachtwoorden zijn drie maanden geldig en dan moet je ze vervangen. Sommige gelden gotbetert maar één maand. Het is vaak nog een hele opgaaf om een wachtwoord te verzinnen dat je kunt onthouden. Opschrijven mag natuurlijk niet, tenzij je het papiertje meteen inslikt.

Maar de regels voor wachtwoorden waren deze keer nog weer wat strenger geworden.


De eerste horde die ik moest nemen:


Uw wachtwoord moet anders zijn dan uw vorige wachtwoorden.


Hoeveel anders? Mensen werken graag met series. Na Kwik mag het niet Kwek zijn, maar mag het na januari wel februari zijn? Nee, na januari moet het donderdag worden.


Daar kwam de tweede horde: het wachtwoord moest het volgende bevatten:

  • minstens 8 en niet meer dan 25 karakters

  • minstens 3 karakters die niet in het oude wachtwoord voorkwamen

  • niet meer dan 3 dezelfde karakters

  • minstens 1 hoofdletter

  • minstens 4 kleine letters

  • minstens 1 cijfer of teken (zoals @)

  • niet meer dan 3 tekens

Probeer dat maar eens te onthouden. Maar wacht even, we zijn er nog niet. Nu komt de derde horde.


Toegestane tekens zijn:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` | } ~

Niet-toegestane karakters zijn tekens die niet hierboven staan, zoals: ±, ©, § en ¼.

Ook niet toegestaan zijn diakrieten: letters met accenten en speciale letters uit andere talen, zoals: ë, Á, ñ, Ç, µ en æ.


Hallo, bent u er nog?

Je zou de vierde horde bijna vergeten. Als je een wachtwoord intikt, zie je niet wat je intikt.

Let op: controleer OF DE CAPS LOCK UITSTAAT.

Nou vooruit, nog één horde. Na al dit gehannes komt er zo’n captcha: dan moet je verklaren dat je een mens bent. Onduidelijke verkeersborden of zebrapaden aanvinken. Maar eigenlijk is dat een horde van niks. Dat de vraag waar filosofen zich eeuwenlang het grijze hoofd over hebben gebroken – Wat is een mens? – is op te lossen door een paar plaatjes aan te vinken, dat is nou kinderspel.91 weergaven
Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page