top of page

Gezocht: lakei

De Dienst Koninklijk Huis zoekt sollicitanten voor de functie lakei. De kandidaat moet servicegericht en proactief zijn, moet aantoonbare ervaring hebben in het luxere gastvrijheidssegment en moet kennis hebben van protocollaire omgangsvormen. De lakei kan ondersteunende diensten verrichten op een van de operationele en specialistische afdelingen zoals Zilverkamer, Wijnkelder, Garderobe & Linnenkamer of als Portier-bewaker. De functie valt onder het Departement Hofmaarschalk.

Lakeien in Alice in Wonderland.

Lakei. Een functie die een lakeienmentaliteit vraagt? Geen idee. Het is wel eerlijk ouderwets dat de term “lakei” nog in gebruik is; dat er niet gekozen is voor een modieuze, moderne aanduiding. Functionaris all-in VIP-support. Of Medewerker facilitair management in het luxere gastvrijheidssegment. Nee, dat doen we niet, het is gewoon lakei.


Wie googelt op afbeeldingen van lakeien ziet vooral types in Liberace-jasjes met een pruik op. Kennelijk is de hofcultuur (of het beeld dat we daarvan hebben) eenmalig en voor eeuwig bepaald door het Franse hof van koning Lodewijk XIV in de nuffige pruikentijd.


Opvallend is dat de sollicitant wordt aangesproken met “jij”. Dat is niet modern – juist niet. Want ik neem niet aan dat een lakei de Koning of de Hofmaarschalk mag terug-tutoyeren.


De advertentie meldt nog heel vroom: “De Dienst van het Koninklijk Huis stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen”. Toch is de Dienst niet voor afschaffing van het koningschap.


Ook de adel is in Nederland nog niet afgeschaft, maar adel is wel een relikwie: alleen “inheemse adel” die al bestond in 1795 mag nog voortbestaan, volgens de Wet op de adeldom. 1795 is het jaar waarin de Franse Revolutie Nederland binnenviel. In Frankrijk was kort daarvoor met de adel korte metten gemaakt met behulp van de guillotine. Bij ons is het dus niet zo ver gekomen.


Er was ooit in Nederland een discussie over het overerven van adellijke titels. Titels als graaf en baron werden alleen doorgegeven in de mannelijke lijn. Maar in 2000 dienden twee CDA-Kamerleden een wetsvoorstel in om doorgifte via de vrouwelijke lijn ook mogelijk te maken. Dat waren Peter van Wijmen (honorair kamerheer van koningin Beatrix) en Clémence Ross-Van Dorp (voorzitter van voetbalclub De Graafschap). Zij wilden discriminatie van vrouwen tegengaan. Dat voorstel heeft het niet gehaald, omdat er in de Tweede Kamer twijfel toesloeg: is adel niet überhaupt in strijd met het gelijkheidsbeginsel? En erft zo’n titel dan ineens ook over op bastaarden, dus op kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren?


Nu het er toch over gaat kan ik u meedelen dat het homohuwelijk nog niet overal in Nederland is doorgevoerd. In het staatsrecht, voor de troonopvolging, bestaat het niet. Als een prins trouwt met een man (of een prinses met een vrouw), is dat huwelijk civielrechtelijk dik in orde, maar staatsrechtelijk bestaat dat huwelijk niet.


En dat heeft gevolgen. Bij een heterohuwelijk moet het parlement toestemming geven, anders verliest een prins of prinses aanspraken op de troon. Bij een homohuwelijk is dat helemaal niet aan de orde: zo’n huwelijk is staatsrechtelijk non-existent, toestemming van het parlement kan niet gevraagd of geweigerd worden, en zo’n huwelijk heeft geen gevolgen voor troonaanspraken. De homo-gehuwde prins of prinses kan dus volgens het staatsrecht nog steeds een heterohuwelijk sluiten, alleen voor het voortbrengen van troonopvolgers. Alleen is bigamie civielrechtelijk niet toegestaan, dus zo’n tweede huwelijk kan om een andere reden niet gesloten worden.

49 weergaven
Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page