top of page

Oekraïne is medeoprichter van de VN, dankzij Stalin


Afgevaardigde van Oekraïne ondertekent het VN-Handvest, San Francisco, 26 juni 1945

Oekraïne is lid van de Verenigde Naties sinds 1945. Het is een van de oprichters van de VN en het is sindsdien onafgebroken lid. Het is goed om hier even bij stil te staan, omdat de Russische regering officieel ontkent dat Oekraïne bestaansrecht heeft als onafhankelijk land. De ironie is dat het vroege VN-lidmaatschap van Oekraïne juist een opzetje was van de toenmalige Sovjetunie (de voorloper van de huidige Russische Federatie), en dat dat opzetje door het Westen niet erg serieus werd genomen.

Handvest, voorpagina

De drie geallieerde oorlogsleiders, Roosevelt, Stalin en Churchill, spraken op een van hun conferenties over een nieuwe wereldvredesorganisatie, die “Verenigde Naties” genoemd zou worden. Die conferentie vond plaats in februari 1945 in Jalta, een Russisch vakantieoord… op de Krim (wilde u nog meer ironie?). Sovjetleider Stalin was bang dat de nieuwe wereldorganisatie gedomineerd zou worden door het grote aantal Westerse lidstaten, en stelde daarom voor dat alle zestien deelrepublieken van de Sovjetunie lid zouden worden. Dat zou de Sovjetunie in één klap zestien stemmen geven in de Algemene Vergadering van de VN, want elke staat kreeg daar één stem. De Westerse landen vonden dit een vreemd pleidooi, want die zestien deelrepublieken waren op geen enkele manier onafhankelijke staten: de Sovjetunie werd strak geleid vanuit Moskou.

Handtekeningen namens Oekraïne

Maar Stalin hield hier aan vast, totdat de Amerikaanse president Roosevelt voorstelde om dan ook alle 48 Amerikaanse deelstaten als afzonderlijke lidstaten toe te laten. Men kwam uiteindelijk op het compromis dat, naast de Sovjetunie, alleen nog Belarus (Witrusland) en Oekraïne als lid zouden worden toegelaten, omdat die ernstig hadden geleden onder het Duitse oorlogsgeweld. Dat hadden ze ontegenzeggelijk, maar waarom dat een argument was om ze als lid toe te laten, en waarom dan niet ook de Baltische staten?


Het resultaat van dit handjeklap is in ieder geval dat Oekraïne een van de oprichters van de VN is en met een eigen delegatie deelnam aan de Conferentie van San Francisco, waarin het Handvest van de VN werd opgesteld. En Poetin maar beweren dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft.

Comments


Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page