top of page

Splinters onder elkaar: de apostel Paulus en Femke Merel van Kooten-Arissen

Dus ik zit te puzzelen op een brief van de apostel Paulus, waarin hij zegt dat hij last heeft van een “doorn in het vlees”. En ik haal uit het woordenboek dat het Griekse woord dat hij gebruikt (σκολοψ, skolops) ook kan worden vertaald als “splinter”. En op datzelfde moment wordt bekend dat Femke Merel van Kooten-Arissen een politieke partij heeft opgericht met de naam Splinter.


Femke (zal ik haar maar noemen, want haar volledige naam is Grieks voor mij) is vertrokken bij de Partij voor de Dieren, is even gevallen voor de charmes van Henk Krol, ontdekte dat ook Henk Otten met een veel rechtser profiel mee ging doen, en is toen voor zichzelf begonnen. Waar ze nog eerder concurrent wordt voor GroenLinks, als ik haar interessante programma goed lees.

Henk, Henk, Henk & Femke

Het lijkt vrij kansloos om, zo vlak voor de verkiezingen, nog maar weer eens een nieuw partijtje op te richten, precies op het terrein waar al een paar partijen opereren. Maar zoiets zullen ze ook gedacht hebben van Paulus. Die was eerst bezig met het vervolgen van Christenen, maar kreeg – naar eigen zeggen – een openbaring van Jezus vanuit de hemel (ook wel verklaard als een epileptische aanval), en werd daardoor zelf Christen. Waarna hij het flink aan de stok kreeg met de meest vooraanstaande Christenen, zoals Petrus (discipel en apostel), en Jacobus (de jongere broer van Jezus). Paulus, zelf een Joodse Romein, vond dat de Christenen hun vooral Joodse beweging voluit open moesten stellen voor niet-Joden. En om dat echt mogelijk te maken moesten de Christenen niet langer vasthouden aan de Joodse reinheidswetten (zoals het verbod om varkensvlees te eten) en de besnijdenis van jongetjes acht dagen na de geboorte.


Die strijd heeft Paulus eerst verloren en hij is daarbij ternauwernood aan de doodstraf ontsnapt. Maar de situatie veranderde dramatisch toen een Joodse opstand tegen de Romeinen heel grof werd neergeslagen en de Christelijke kerk van Jeruzalem in al dat geweld ook grotendeels werd uitgemoord (de Romeinen namen het niet zo nauw). Want in die kerk zaten vooral lieden die aan de Joodse wortels wilden vasthouden. Sindsdien heeft de Christelijke kerk haar vleugels uitgeslagen, ze werd eerst vervolgd maar heeft daarna het Romeinse Rijk gebruikt om zichzelf te verspreiden tot in de uithoeken van de wereld.


Wat Paulus kan, kan Femke misschien ook wel. Het begint als een mosterdzaadje, om met Jezus te spreken, maar kan uitgroeien tot een enorme boom. En dan hebben wij het begin meegemaakt, de fase van splinterpartij.

Paulus

Maar wat Paulus bedoelde met de doorn in zijn vlees, dat is nog steeds onduidelijk. Het was een manier van Satan – met toestemming van God – om hem bescheidenheid bij te brengen, omdat hij anders arrogant zou worden van alle goddelijke openbaringen die hij ontving. Althans, dat schrijft hij zelf. Maar of we dan moeten denken aan een lichamelijk ongemak, zoals een oogafwijking of migraine, of aan iets heel anders, dat blijft giswerk. Paulus had Jezus tijdens diens aardse bestaan nooit ontmoet, voorzover we weten, dus de openbaringen die hij kreeg van Jezus vanuit de hemel waren een noodzakelijk tegenwicht tegen Petrus (discipel van Jezus van het eerste uur) en Jacobus (maakte als klein kind al ruzie met Jezus – een klein doorntje in het vlees).

58 weergaven
Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page