top of page

Vader zegt dat Kuyper zegt dat God zegt…


“Het boetekleed ontsiert de vrouw niet”, las minister Kaag in de Tweede Kamer van een papiertje voor, toen ze het Afghanistanbeleid verdedigde. Maar dit citaat klopte niet, zoals premier Rutte haar meteen duidelijk maakte. Voor “vrouw” lees “man”, namelijk.

Hoe is dit gegaan?


“Ik moet dus excuses aanbieden,” zei Kaag. Ze zaten in een krap kamertje in het voormalige Ministerie van Buitenlandse Zaken. Kaag had hier als diplomaat nog eens overleg gevoerd over chemische wapens in Syrië. Het voelde wat onwerkelijk om nu een Kamerdebat voor te bereiden dat twee verdiepingen lager zou plaatsvinden. Ze kon droog over naar de plenaire zaal.

Excuses?

“Toch niet zo’n Rutte-tekst?” zei de voorlichter. “Het wekelijkse sorry van Mark, met tien weesgegroetjes. Getver.”

De Katholiek Kaag keek wat verstoord over de rand van haar bril.

“We kunnen,” zei de beleidsmedewerker, “vast wel een citaat vinden dat wat stijlvoller is. Beter passend bij Sigrid.”

“Kunnen jullie iets bruikbaars researchen?” vroeg de minister.

“Ik ga voor u een naslag doen,” zei de oud-diplomaat. “We hebben nog een oud kaartenbakje uit de tijd van Zijne Excellentie Minister Luns."

“Dat is bepaaldelijk een goed idee,” zei de voorlichter.

“Luns?” vroeg Kaag. “Wie is dat?”

“Toen was je in het buitenland,” zei de beleidsmedewerker.


“Ik heb iets gevonden,” zei de oud-diplomaat. “Een citaat van Abraham Kuyper, uit 1910. Lintjesaffaire. Het boetekleed ontsiert den man niet.” Hij benadrukte de slot-n van “den”.

“Mooi. Daar kan Mark in geen duizend jaar aan tippen,” zei de beleidsmedewerker. “Alleen – Kaag is geen man.”

“Je zou het bijna vergeten,” zei de oud-diplomaat. “Dan is het onbruikbaar.”

“Niet als we man veranderen in vrouw,” zei de voorlichter.

“Maar dan klopt het niet,” protesteerde de oud-diplomaat.

“Ach, wat dondert het?” zei de voorlichter. “De Kamer heeft toch het collectief geheugen van een goudvis. Daar komt Kaag mee weg, hoor.”

“Ja nee, dan komt Omtzigt en die vraagt het originele document van Kuyper, zonder dat de namen zwart zijn gemaakt. Of wit.”


Maar het was de medeliberaal Rutte, expert in excuses maken, die de fout benoemde. Hoe kon ook Abraham Kuyper, Abraham de Geweldige, oud-premier, oprichter van de gereformeerde zuil, grondlegger van de eerste politieke partij, grondlegger van de Vrije Universiteit, oprichter en hoofdredacteur van dagblad De Standaard, voorstander van het huismanskiesrecht, de man van de zegswijze: “Vader zegt dat Kuyper zegt dat God zegt…”

– hoe kon deze Kuyper voorzien dat een vrouw ooit als minister zou aftreden?


15 weergaven
Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page