top of page

Wie gaat tegen Rutte zeggen dat hij moet stoppen?

Dus er komt een informateur die aan alle fracties gaat vragen of ze met de VVD van Mark Rutte willen regeren. En de fracties die de motie van wantrouwen tegen Rutte hebben gesteund zullen zeggen dat ze dat niet willen; een andere keus hebben ze niet. Dan is alleen nog een kabinet mogelijk van de huidige coalitie: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Die partijen hebben 76 zetels in de nieuwe Tweede Kamer, de smalst denkbare meerderheid. In de Eerste Kamer hebben ze die meerderheid niet. Samenwerking met de oppositie wordt voor zo’n coalitie van levensbelang.

Je krijgt dan vier partijen die tot elkaar veroordeeld zijn, met een VVD die zware concessies moet doen aan de andere drie. En die coalitie, als hij al te vormen is, zal worden gedomineerd door personen die met Rutte niet makkelijk een broodje kunnen eten: Wopke Hoekstra, Pieter Omtzigt, Sigrid Kaag. Het is trouwens al vaker slecht afgelopen met een coalitie die ongewijzigd wordt voortgezet: Lubbers-2, Paars-2.


Die formatie komt dan flink in de vertraging, want het zal weken kosten om de eenvoudige conclusie te bereiken dat er maar één combinatie mogelijk is. En intussen, al die tijd, moet een kreupele Rutte de coronacrisis blijven leiden. Hij moet de mensen oproepen om zich aan de regels te houden. Daarvoor ontbreekt het hem aan gezag, hij wordt in zijn gezicht uitgelachen. De R-factor blijft dus boven de 1 staan. Laten we dat dan maar de Rutte-factor noemen.


Rutte wil door. Hij wil altijd door, wat er ook gebeurt. Wie gaat hem vertellen dat hij een groot probleem is geworden en dat hij moet stoppen? Een paleisrevolutie binnen de VVD ligt niet voor de hand: Rutte is na tien jaar almacht omringd door paladijnen.


Wie gaat het dat dan vertellen? Dat zal die informateur moeten doen.


Nog niet eerder was de keus van de informateur zo belangrijk.

101 weergaven
Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page