top of page

Het raadsel ontsluierd: zo bouwden de Egyptenaren hun piramides

U leest het goed. In deze blog bent u er getuige van hoe ik een verbluffende nieuwe theorie ontvouw voor een eeuwenoud raadsel. De Egyptenaren hebben reusachtige piramides gemaakt met stenen die al gauw 10 ton per stuk wogen. Die stenen zijn met de toen beschikbare middelen omhoog gebracht om hun plek in de piramide in te nemen. En een flink eind ook: de hoogste piramide, die van Gizeh, is 140 meter hoog. Hoe deden ze dat, zo vraagt de wetenschap zich al heel lang af.

In de Oudheid kwam de Griekse historicus Herodotos met de hefboom: daarmee konden de Egyptenaren met relatief weinig inspanning zware stenen de hoogte in tillen. Moderne opvattingen wijzen in een andere richting: de stenen werden eerst over de Nijl naar de bouwplaats gebracht en daarna in een slee over een lange zandhelling naar boven getrokken. Dit is de meest gesteunde theorie.


Alleen jammer dat die zandhellingen nooit zijn aangetroffen.


Nu dan mijn baanbrekende nieuwe idee. De Egyptenaren hebben ongetwijfeld gebruik gemaakt van technieken waar ze veel ervaring mee hadden. Daarom kwam de Griek Herodotos ook met de hefboom: dat is een Griekse uitvinding. Herodotos dacht Grieks. Maar de Egyptenaren waren goed in heel iets anders: in irrigatie. Ze wisten heel goed hoe ze het water van de Nijl bij de jaarlijkse overstroming op allerlei plaatsen en ook op grote hoogten moesten brengen voor de bloeiende landbouw. Als ze de stenen toch al per boot naar de bouwplaats brachten, dan ligt het voor de hand dat ze het water ook gebruikten om een boot met één zo’n zware steen telkens hoger te vervoeren. Een systeem met sluizen dus.

Die sluizen zijn nooit aangetroffen, net zomin als die zandhellingen. Maar er is ook nooit naar gezocht. Deze theorie is immers gloednieuw.


Het is voorstelbaar dat elke nieuw te plaatsen steen steeds binnen de piramide-in-aanbouw per boot omhoog werd gebracht, zodat het deel van de buitenwand dat al af was diende als bassin waar het water in kon staan. Als de werklieden steeds meer water toevoegden kon de boot met de steen erin stijgen.


National Geographic, waar bent u?


192 weergaven

Komentarze


Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page