top of page

Ik ben Jip, ik ben Janneke


Er is een app gebouwd die onleesbare teksten leesbaar maakt: Jip-app®. Maar het is nog een bèta-versie. Ik ben een van de testers. Dus ik ga testen en ik gooi de volgende tekst in het rode hokje:


Die analyse zou duidelijk moeten maken in hoeverre deze beide andere typen van overlast, in hun oorzaken en verschijningsvormen, vergelijkbaar zijn met voetbalvandalisme, of daarvan, met name indien het gaat om overlast gevend gedrag in groepsverband, zo zeer verschillen dat een daarop afgestemde eigen aanpak aangewezen is.


Ik klik op “Bewerken” en in het groene venster verschijnt er de volgende tekst:


Moet je hooligans anders aanpakken dan andere herrieschoppers?


Ik knik tevreden. Dit gaat niet slecht. Maar ik zie dat ik de standaardinstellingen van Jip-app kan aanpassen. De nieuwe tekst moet korter worden, volgens de app, want korter en leesbaarder gaat hand in hand. Standaard is dat ingesteld op “factor 6”. Ik word roekeloos en maak er factor 10 van. En ik voer een nieuw tekstje in:


Er moet voor worden gewaakt dat bij problemen in de samenleving waarvoor de aandacht van de regering wordt gevraagd, direct zou worden gekozen voor het scheppen van nieuwe wettelijke instrumenten zonder dat eerst een grondige analyse is verricht van dat probleem, alsmede van de al bestaande mogelijkheden om het gericht aan te pakken, en zonder dat voldoende aandacht is besteed aan de toepassing van de bestaande bevoegdheden in de praktijk.


In het groene venster verschijnt:


Denk goed na voor je iets doet.


Okee, iets van de nuance gaat verloren, maar het is wel kort en kernachtig.


Maar ik zie nog een andere standaardinstelling. Daar staat nu aangevinkt: “identieke stijl”. Ik verander het in: “populistisch”. Nieuw tekstje:


Niet vermeld wordt echter dat de strafkamer van het Hof Den Haag weliswaar in 2004 een gebiedsverbod van zes maanden disproportioneel achtte omdat – zo stelde het Hof – het blijkens de wetsgeschiedenis de bedoeling van de wetgever is geweest de burgemeester bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan van een dergelijke verstoring een “lichte” bevelsbevoegdheid toe te kennen, maar dat hetzelfde Hof in 2006 heeft geoordeeld dat een gebieds­verbod voor de duur van 12 weken, opgelegd op basis van artikel 172 van de Gemeentewet, niet in strijd was met de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.


En in het gifgroene venster zie ik fel oplichten:


De hoge heren in Den Haag lullen maar wat.


Operatie geslaagd, patiënt overleden. Deze samenballing zegt niet zoveel meer. Maar ja, populisme. Dan krijg je dat.


Ik zet het vinkje “populisme” weer uit en voer “factor 12” in. Kijken of dat ook nog lukt.


Ook als (nog) geen sprake is van het opzeggen van vertrouwen in de drager van een politiek ambt door hen tot wie hij in een verantwoordingsrelatie staat, kan betrokkene overigens in een positie komen te verkeren, bijvoorbeeld bij door hem ervaren gebrek aan voldoende verder vertrouwen, of problemen met samenwerking in een college, waarin hij zelf reden vindt, zo niet aanleiding behoort te zien, om te overwegen zijn ambt neer te leggen.


En ik krijg als vertaling:


Soms kun je beter zelf opkrassen.


27 weergaven

Comments


Schrijf een reactie aan Christiaan...

Bedankt voor de inzending!

bottom of page